Sieć LoRaWAN wystartowała w Łodzi

Signocom_Leonardo

-

Pierwszy projekt wykorzystujący specyfikację LoRaWAN został pomyślnie wdrożony w łódzkim EC1.

Projekt zrealizowany przez Signocom Sp. z o.o. ma na celu monitorowanie liczby osób przebywających na terenie wystawy "Leonardo da Vinci - Energia Umysłu".


W ramach projektu Signocom dostarczył do EC1 urządzenia umożliwiające czujnikom przesyłanie danych na serwer w sieci wewnętrznej, drogą radiową z wykorzystaniem pasma 868 MHz (ISM).
Za zarządzanie czujnikami oraz kolekcjonowanymi danymi odpowiada lokalna, serwerowa wersja rozwijanej przez Signocom chmurowej platformy dla IoT - Signomix.


Dodatkową korzyścią z wdrożenia projektu była możliwość praktycznego potwierdzenia przydatności LoRaWAN przy projektowaniu bezprzewodowych sieci dla IoT w budynkach o charakterze przemysłowym.


The lorawan network

begins to be used in lodz (PL).

The first project using the LoRaWAN specification has been successfully implemented in the Łódź EC1.
The project implemented by SIGNOCOM Sp. z o.o. aims to monitor the number of people staying at the "Leonardo da Vinci - Energy of Mind" exhibition.
As part of the project, Signocom delivered to EC1 devices enabling sensors to send data to a server in the internal network, via radio using the 868 MHz band (ISM).
The management of sensors and collected data is based on the local server version of Signo Cloud cloud platform for IoT - Signomix.
An additional benefit of the project implementation was the possibility of practical validation of LoRaWAN's usefulness in the design of wireless networks for IoT in industrial buildings.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.