Category Archives: LoRaWAN

Sieć LoRaWAN wystartowała w Łodzi

- Pierwszy projekt wykorzystujący specyfikację LoRaWAN został pomyślnie wdrożony w łódzkim EC1. Projekt zrealizowany przez Signocom Sp. z o.o. ma na celu monitorowanie liczby osób przebywających na terenie wystawy "Leonardo da Vinci - Energia Umysłu". W ramach projektu Signocom dostarczył do EC1 urządzenia umożliwiające czujnikom przesyłanie danych na serwer w sieci wewnętrznej, drogą radiową z…
Read more

New version of LoRaWAN is coming.

Few days ago Lora Alliance has announced version 1.1 of the LoRaWAN specification. Let's have a quick look on latest capabilities: Bi-directional end-devices with scheduled receive slots (Class B). Security enhancements (introduced new keys). New MAC commands (e.g. time synchronization). Roaming support (transfer control from one LoRaWAN network to another). Changes in handling frame counters. Together…
Read more